חברת אגריאור הוקמה בשנת 2000 ביוזמת הארגון לחקלאות אורגנית ועמותת צרכני המזון האורגני. 
פעילותה של החברה היא סיקור והתעדה לגופים הפועלים בתחום האורגני(תחום הליבה) והלא אורגני על פי דרישות החוק או על פי תקנים התנדבותיים.

בתחום האורגני ניתנים שירותי פיקוח והתעדה עבור :

 •  מגדלים אורגניים.
 •  מפעלי עיבוד תוצרת ויצרני מזון.
 •  בתי אריזה לתוצרת חקלאית.
 •  ספקי קומפוסט ותשומות חקלאיות.
 •  משווקי תוצרת (קמעונאים וסיטונאים) בשוק המקומי, ויבואני מוצרים אורגניים.
 •  חברות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה.
 •  חנויות לממכר תוצרת אורגנית.
 • פיקוח ובקרה של מגדלי דבורים ומשווקי דבש: פרוייקט ייחודי למיתוג איכות של מועצת הדבש.
 • אגריאור היא הגוף הסוקר, ומבצעת מדי שנה פיקוח ומבדקי איכות אצל 70 ממגדלי הדבורים הגדולים בישראל, ואצל משווקי הדבש הגדולים.
 • פיקוח ובקרה של משווקי שמן זית במסגרת תו איכות של שמן זית ישראלי בהנפקת ענף הזית במועצת הצמחים.

  לאחרונה החלה אגריאור במתן פיקוחים מסוג חדש ואיכותי תחת המותג 'טבע האיכות' הניתן ללקוחות אשר מעוניינים להיבדק בעמידה בדרישות איכות בסיסיות כמתחייב בחוק ובנוסף לכך להצהיר על איכויות מיוחדות אותם הם מקיימים במוצריהם. בין הלקוחות שכבר נמנים על מפוקחי 'טבע האיכות' נמצאים שמני הזית הישראלים, מגדלי דבורים ויצרניי דבש.  


All rights reserved © AGRIOR 2012