שימו שמן – זית, כלכלי בלילה (ערוץ 20) – 2016

תחקיר שמן הזית, כלבוטק – 2013

מה מכיל שמן הזית על המדפים? חדשות ערוץ 2 – 2015

איזה מזון מרוסס? שווה בדיקה (תוכנית חסכון, ערוץ 2) – 2015