החקלאות האורגנית לעומת החקלאות הרגילה של העידן המודרני היא כזו המנסה לצמצם ככל האפשר את השימוש בתשומות חיצוניות על מנת לשפר, לייעל ולהשביח את תוצרתה, ובמקום זאת לפנות לפתרונות המסתמכים על ניהולה של המערכת הסביבתית הקיימת מתוך מטרה להקטין או למנוע את השימוש בכימיקלים ואורגניזמים שהונדסו גנטית ונמצאו כמזיקים לגוף האדם, לסביבה ולכדור הארץ.
ענפי החקלאות השונים סובבים את האדם באופן תדיר, החל מתזונתו וכלה במוצרי הקוסמטיקה בהם הוא משתמש. בנוסף, שלבים מרובים הנפרסים על פני חודשים ארוכים גוזרים על הזרע הראשוני אינספור אפשרויות חריגה מתחומי השמירה על צורתו האורגנית. משום כך במדינות מתקדמות בהם קיימת מודעות גוברת לסיכונים הכרוכים בתעשיית החקלאות הקונבנציונלית קיימת חקיקה הפורטת בדיוק רב את אופן הפיתוח הנדרש למוצר אורגני, ומי שמבקש להזדהות כ׳עוסק אורגני׳ בכל תחום חקלאי שהוא נדרש לעמוד בדרישות החוקים הללו לטובת ציבור הצרכנים.

בראשית ההקפדה במדינת ישראל עומד ׳החוק להסדרת תוצרת אורגנית׳ שנחקק בשנת תשס״ה (2005) ומחייב עד היום את כלל העוסקים והמגדלים בתחום האורגני. החוק הוא מקיף וכולל ומבטיח כי מי שילך על פיו או ירכוש תוצרות שגודלו לאורו יוכל להינות מתוצרת אורגנית אמיתית, איכותית ובריאה.
החוק, שכולל 21 סעיפים, נוגע בכל ההליכים בהם נדרש גוף המבקש להסב עצמו לשיטת גידול אורגני החל משלב הבקשה לפיקוח הראשוני וכלה במקרים בהם עולים ממצאים הדורשים את אכיפת החוק ואף הענישה; כל זה במטרה להגן הן על ציבור הצרכנים והן על ציבור המגדלים האורגניים השואפים לחקלאות אורגנית ללא רבב.

במדינת ישראל קיימות שלוש חברות פיקוח המוסמכות על ידי משרד החקלאות לנהל את הליך הבקרה והפיקוח על פי התקנים האורגניים, שבסופו ניתנת תעודה ומוטבעים סמלי חברות הפיקוח על המוצרים שסיימו את ההליך בהצלחה. חברת אגריאור נוסדה בשנת 1999 ומאז פועלת ככל יכולתה הן במתן הליכי הפיקוח המקצועיים והנוחים ביותר ללקוחותיה, והן להעלאת המודעות החוקתית והציבורית ליתרונות וחשיבות הצרכנות האורגנית.

החוק האורגני במלואו כפי שהוא מופיע באתר המשרד להגנת הסביבה

לצפייה