בכל תחומי התעשייה החקלאית הדרך מרגע הזריעה ועד לשיווק המוצר ארוכה ומלאה בשלבים ותהליכים שונים. בתעשייה האורגנית, הדרך הזו עשויה להיות מסובכת ומוקפדת פי כמה – משום שהיא דורשת פיקוח צמוד ועמידה בתקנים קשיחים על מנת שהזרע האורגני יוכל להיעשות בסוף למוצר המוכר כאורגני על פי כל דרישות החוק והצרכן.

כדי להקל עליכם, ציבור החקלאים והעוסקים האורגניים, לעמוד בכל התקנים והדרישות המתבקשים מהעוסק המודרני בעולם אורגני המשתנה ללא הרף ברמה היומיומית – קמה חברת אגריאור בע״מ.
רק חברת אגריאור תוכל לספק לכם שירות מלא, החל מרמת הייעוץ החוקתי והמדעי בנוגע לעסק והמוצר, פיקוחים עקביים בשטח, בדיקות מעבדה פנימיות עם תוצאות תוך 72 שעות ועד לקבלת התעודה המאשרת כי המוצר אורגני וכי ניתן לחתום עליו את סמל חברת אגריאור- סמל הפיקוח המוכר ביותר לציבור הצרכנים בישראל.

אגריאור מספקת שירותי סיקור והתעדה המקיפים את כלל שלבי הייצור והטיפול במוצר האורגני בהתאם לתחום בו הוא מצוי: מגדלי צמחים, בעלי חיים, דבורים, דגה, בתי אריזה, ספקי תשומות, עיבוד תוצרת אורגנית, משווקים, יבואנים, יצאונים, יצרני קוסמטיקה וחנויות.

התקנים האורגניים הם התנאים אותם יש לקיים בכדי לייצר מוצרים העומדים תחת ההגדרה ׳אורגני׳.
פיקוח על הייצור האורגני מאמת הלכה למעשה את אופן ביצוע הפעילות בשטח תוך התאמה לדרישות התקנים. האישור האורגני מהווה אסמכתא בפני הצרכן לעמידת המוצר בדרישות התקנים, אסמכתא הניתנת ע"י גוף מקצועי, אמין ובלתי תלוי. בנוסף, בד בבד עם הגדרת תהליכים ושיטות ייצור מדגישים התקנים נושאים ותנאים החיוניים לשמירה על רווחת העובד, רווחת בעל החיים, מניעת זיהום סביבתי ומניעת דילדול משאבי טבע.

התקנים העיקריים על פיהם מתנהלת חברת אגריאור וקובעת את החלטותיה לענין הפיקוח והאישור הנם:

  • הסמכה לתקן iso 65- תקן בסיסי בינלאומי לגופים העוסקים בהתעדה ואישור מוצרים.

  • PPIS – החברה מוסמכת על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת והיא בעלת מתן היתר לאישור והתעדה של תוצרת אורגנית על פי דרישות החוק הישראלי להסדרת תוצאת אורגנית והתקנות שתוקנו על פיו. תחת הסמכת גוף זה מבצעת אגריאור פיקוח, בקרה והתעדה של תוצרת אורגנית המיועדת לייצור למדינות האיחוד האירופי מול דרישות התקנות האירופאיות לחקלאות אורגנית.

  • nop – ׳נשיונל אורגניק פרוגרם׳- חברת אגריאור מוסמכת לפקח על תוצרת ומוצרים אוררגניים בהתאם לחוק האורגני האמריקני.

  • COR – התקן הקנדי המוכר גם על ידי משרד החקלאות האמריקאי.

  • GLOBALGAP – תקן איכות בינלאומי המוביל היום בחקלאות הצמחית ומטפל בנושאי איכות ובטיחות המוצר לצרכן, בטיחות עובדים בתהליכי עבודה ומניעת השפעות סביבתיות שליליות של תהליכים חקלאיים.

בנוסף, חברת אגריאור תשמח לספק ללקוחותיה ייעוץ וליווי באם הם נדרשים לתקנים שאינם מופיעים ברשימה זו, ושייסייעו להם להרחיב את את גבולות השיווק והמכירה של תוצרתם, והיא עושה זאת בהצלחה ובזכות מקומה הגבוה במגזר האורגני הבינלאומי.