חברת אגריאור מאשרת :

כי בגידול זה נעשה שימוש על פי הצורך בחומרי הדברה בהתאם

למותר בחקלאות האורגנית בלבד, מקור חומרים אלו הוא טבעי.

 מורג:

בשלב הראשון בכוונתינו לגדל עשב חיטה ולשווקו כטרי וקפוא.

הגידול הוא הידרופוני. שיווק עשב החיטה כולל את השורשים.

טלפון: 052-3319576.

כתובת: עמית מורג בית חנניה.

אתר פייסבוק-  Morag Wheatgrass.