חומרי הדברה הם קבוצת חומרים מקבוצות כימיות שונות שתפקידם לקטול או להרחיק מזיקים לאדם ולסביבתו. שימוש נרחב מאוד בחומרי הדברה נעשה בחקלאות.
קיימים למעלה ממאות רבות של סוגים שונים של חומרי הדברה המאופיינים על ידי מנגנוני פעולה שונים.

חומרי ההדברה הם במהותם רעלים, ולכן השימוש בהם דורש זהירות רבה וקיימת הקפדה יתרה בארץ ובעולם על כך שהתוצרת החקלאית הנמכרת איננה מכילה שאריות מעבר למותר.

חומרי ההדברה הפכו עם השנים לנושא הנחקר ללא הרף על ידי הרשויות השונות מפני שקיימות עדויות רבות לכך שחלקם מסבים נזק לבריאות המשתמש ואף הצרכן.
בהקשר זה, קיימת אמירה ברורה של רשתות שיווק בארץ ובעולם כי הן מחוייבות לשווק רק תוצרת שהוכח לגביה כי היא נבדקה לפני שנרכשה על ידי הרשת והיא עומדת בתקינה המחמירה, בין אם זו של המדימה ובין אם זו של הרשת המחוללת תקינה משל עצמה.

חברת אגריאור הוקמה כחברת פיקוח על תוצרת חקלאית אורגנית האוסרת לחלוטין שימוש בלמעלה מ80% מחומרי ההדברה המשווקים בעולם, וגם אלו המותרים הם כאלו ממקור טבעי ולא סינתתי.

מכיוון שבחברת אגריאור אנו מאמינים שבכל מקרה צמצום השימוש בחומרי הדברה סינתתיים הינו צורך שעה גם בהיבט הכללי במיוחד לאלו המעוניינים לייבא, יסדנו תו איכות למגדלים לא אורגנים המעוניינים לצמצם את השימוש בחומרי הדברה על פי חלוקה לדרגות הבסיס, הכסף, והזהב.

אנו משוכנעים כי הכיוון הכללי בעולם הוא לצמצום השימוש בחומרי ההדברה הסינתתיים, ומעוניינים להוביל עבור החקלאות הישראלית שינוי שיטיב עם המגדלים והצרכנים.

למידע נוסף על פרוייקט טבע האיכות

לצפייה