בכדי שנוכל להכין עבורכם הצעת מחיר שתשקף את דרישותיכם, אנו מביאים להלן מידע אודות אופן ביצוע העבודה ומבקשים פרטים חיוניים להכנת ההצעה. מידע מדויק שנקבל, יאפשר לנו להכין הצעה שתענה לדרישותיכם.

1. זיהוי לקוח

שם הלקוח (הארגון)*:
כתובת (כולל מיקוד)*:
שם איש קשר*:
תפקידו*:
טלפון*:
פקס:
טלפון סלולרי*:
דוא"ל*:

אופן משלוח תוצאות מועדף*:
במידה ובחרת ב - 'אחר' אנא פרט:
*המעבדה אינה מוסרת תוצאות בדיקה בע"פ.

2. תיאור העבודה

סוג החומר*:
במידה ובחרת ב - 'אחר' אנא פרט:

המוצר הנבדק*:

הפרמטרים לבדיקה*:
צרף קובץ (אופציה):
*לעבודה מורכבת,יש לצרף מסמך מפורט עם הפרמטרים ותדירות הדגימות.

מספר מדגמים לבדיקה*:

תוכנית דגימה של הלקוח*:

בדיקה נדרשת*:

3. שירותים נוספים

הנחיות דיגום שיסופקו ע"י המעבדה*:

מקום הדיגום (כתובת מדויקת)*:

ציון של גבול הגילוי וערכי אי וודאות*:

האם הלקוח מסכים לקבלנות משנה ממעבדה מוסמכת ומוכרת?

4. לו"ז

לו"ז להתחלת עבודה*:
במידה ובחרת ב - 'מספר ימים מוגדר' אנא ציין את מספר הימים:

לו"ז לקבלת תוצאות*:
במידה ובחרת ב - 'מספר ימים מוגדר' אנא ציין את מספר הימים:
*לוח הזמנים למסירת תוצאות המעבדה מפורט במסמך מצורף.

5. דווח תוצאות


תעודת הבדיקה תכלול זיהוי המדגם ,תוצאות, ציון שהפרמטר נמצא או לא נמצא בהסמכה ו/או בהכרה, הערות וסמליל הרשות להסמכת מעבדות.
להבהרות, הערות ופרטים נוספים נא לפנות לאיש הקשר המצוין להלן.

שפת דווח התוצאות*:

התקנים בהם נדרשת לעמוד התוצרת (מדינת הייצוא)*:

אנשי קשר במעבדה

  • חגית – מתאמת איסוף דוגמאות: 08-6212267

  • אליהו – דוגם: 052-6351810

  • מיטל רז – אבטחת איכות ותוצאות דוא"ל: Itrolab@itrolab.com

  • ליאת – כימאית (לבירורים מקצועיים): 050-4204114, דוא"ל: liat@itrolab.com