חברת אגריאור מאשרת :

כי בגידולי החסה של חברת עלים נעשה שימוש בחומרי הדברה על פי הצורך ובהתאם

למותר בחקלאות האורגנית בלבד, מקור חומרים אלו הוא טבעי.

עלים הינה חברה משפחתית המגדלת בעיקר ירקות עלים,

בחממות חכמות בשיטת הידרופוניקה – גידול במים.

ייחוד נוסף של עלים הוא שהתוצרת שלנו גם כשרה למהדרין ויחד עם זאת 

מופחתת ריסוסים. 

את עלים מנהלים הדור הצעיר במשפחתנו – עידו האגרונום ואסף איש הייטק.