התקנים הישראליים לחקלאות אורגנית

דרישות התקן האמריקאי לחקלאות אורגנית

  • NOP

תקנים לדוגמא לחקלאות באיכות מיוחדת המפוקחת על ידי אגריאור

  • דרישות לתוצרת חקלאית מן החי של חברת ׳חי בריא׳.

  • דרישות לקבלת תו איכות לשמן זית ישראלי של 'ענף הזית'.

  • GLOBALGAP

רשימת חומרי הדברה לייצור באתר מעבדת יתרולאב